Hållbar, Effektiv och lönsam hälsostrategi

Vägen till framgång

Ledarskaps- utveckling

Läs mer här

”Leadership and learning are indispensable to each other”

John F. Kennedy

Hälsostrategi

Läs mer här

”Hälsoarbetet ska utgå ifrån behovet. Inte vad som erbjuds på marknaden.”

Henrik Wallin

Hälsoekonomi

Läs mer här

” There can be economy only where there is efficiency”

Benjamin Disraeli

Lagar och regler

Testa dig här

 ” Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att föreskrifterna och arbetsmiljölagen följs.”

Arbetsmiljöverket
HÅLLBART – EFFEKTIVT – LÖNSAMT

Jag arbetar med modiga företagsledare!

Så fort du som ledare delegerar hälsoarbetet så tappar det verkningskraft och prioritering. Även om du vill ha en frisk och effektiv organisation så kommer ohälsan att få större plats än hälsan så fort det lämnar ditt bord. Du vill ha kontroll över den här processen eftersom det här kan vara det mest lönsamma beslut du fattar.

Läs om min affärsidé här.

Är du en modig person?

Mina tjänster

Utbildning – stöd – punktinsatser. Jag är specialist på förbättring.

Utbildning för ledning och HR

Med interaktiva utbildningar och workshops utbildar jag enskilda ledare i hälsosamt och närvarande ledarskap. jag utbildar ledning och HR i strategiskt hälsoarbete.

Jag underlättar för strategiska beslut och daglig kommunikation. Kontakta mig

Stöd i delar av eller hela hälsoprocessen

Ett bra strategiskt hälsoarbete visar er tydligt vad som behöver förbättras. Det gör det lätt att välja storlek på insats samt avgöra vilket resultat som kan förväntas. Jag bidrar med kompetens där det behövs – Analys av nuläget, ta fram tydliga mål och syfte eller välja mellan olika insatser?

KONTAKTA MIG

Coaching

Som coach hjälper jag ledare och medarbetare till större självinsikter, självförtroende och självkänsla. Attraktiva mål skapar vilja att ta eget ansvar för processen, oavsett om det är individuella eller teamets. Med föreläsningar och föredrag inspirerar jag medarbetare till egna hälsoval.

Läs mer här

Kvalitet

Jag har arbetat framgångsrikt som stöd till organisationsutveckling och kvalitetssäkring enligt ISO9000. Genom att fokusera på kvalitet inom hälsoarbetet, förbereder sig företag för framtiden. Dels genom att förstå sin omvärld och dels genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Läs mer om den nya ISO standarden 450001 .

extern länk till www.iso.org

Henrik Wallin

I över 25 år har jag arbetat med framgångsrik utveckling hos individer och för organisationer.

Min insats varierar efter klientens behov.

Därför erbjuder jag alltid en objektiv nulägesanalys först.

Förändringsinsatsen behöver innebära en förbättring.

Kontakta mig här

eller ring mig på 0708.404147