Hälsostrategi

HÅLLBART – EFFEKTIVT – LÖNSAMT

Jag arbetar med modiga företagsledare!

Så fort du som ledare delegerar hälsoarbetet så tappar det verkningskraft och prioritering. Även om du vill ha en frisk och effektiv organisation så kommer ohälsan att få större plats än hälsan så fort det lämnar ditt bord. Du vill ha kontroll över den här processen eftersom det här kan vara det mest lönsamma beslut du fattar.

Läs om min affärsidé här.

Kvalitet

Jag har arbetat framgångsrikt som stöd till organisationsutveckling och
kvalitetssäkring enligt ISO9000. Genom att fokusera på kvalitet inom hälsoarbetet, förbereder sig företag för framtiden. Dels genom att förstå sin omvärld och dels genom att vara en attraktiv arbetsgivare.
Läs mer om den nya ISO standarden 450001 .

extern länk till www.iso.org