Hälsostrategi

People who love going to work are more productive and more creative.
They go home happier and have happier families.
They treat their colleagues and clients and customers better.
Inspired employees make for stronger companies and stronger economies.”

Simon Sinek, ”Start with WHY”

Några av de största kostnaderna i hälsosatsningar är:

 1. De är inte tillräcklig effektiva för att förhindra medarbetare att bli sjukskrivna p.g.a ohälsa
 2. Det saknas tydlig återkoppling mellan hälsoinsats, kostnad, utfall och vinst i företaget
 3. De har ingen eller för liten koppling till de lagar och regler som finns gällande företagets hälsa

”Hälsa är individens ansvar men företagens bekymmer.”

Hälsostrategi ska ske på högsta nivån i organisationen. Hälsa på arbetsplatsen är inte bara är gymkort, utan också innefattar företagets värderingsgrund, ledarskap, kommunikation m.m.

Varje ledare med personalansvar, oavsett position bör återkommande fråga sig:

 1. Hur ska gällande lagar och regler om arbetsrelaterad ohälsa tolkas?
 2. Hur kommunicerar jag hälsa med mina medarbetare?
 3. Vad signalerar ohälsa på min arbetsplats?

Hälsoarbete ska inte utgå ifrån vad som erbjuds på marknaden. Det ska utformas i samverkan med er och fokusera på det som er organisation behöver.

Jag guidar företag och ledare i hälsoarbeten. Där behovet finns.

 • Nuläges och behovsanalyser
 • Utformning av hälsomål för organisationen
 • Tolkning av AFS2015:4
 • Utvärdering av hälsoenkäter och -statistik
 • Hälsoeffektiv utbildning av ledare och medarbetare

Tänk på:

Ett hållbart, effektivt och lönsamt hälsoarbete är mer än friskvårdsbidrag, stegräknare och sportiga evenemang. Det är svårt att hitta lösningen i enkäter och statistik. Att helt överlåta ansvaret och kontrollen till en extern aktör, kan innebära mycket stora kostnader jämfört med en eventuell vinst.

Här är fem anledningar att anlita Force Studio:

 1. Förebyggande är mer kostnadseffektivt än rehabilitering
 2. Rätt hälsosatsning minskar sjukskrivning
 3. Effektiva friskvårdande aktiviteter blir investeringar istället för kostnader
 4. Framgångsrik friskvård och hälsa stärker företagets image
 5. Hälsofokuserat ledarskap skapar mer motivation hos alla