Coach

Coaching and Movement – friskvård som ger resultat PDF

Föreläsningar PDF

Det här är för dig som vill:

  • prestera effektivt på arbetet och samtidigt ha mer energi på fritiden.
    • träna sinnet att klara stress.
    • utveckla och bygga upp en tillvaro du vill ha.
    • stärka självkänslan och självbilden.

Det här är vad du får:

Professionell coaching på hög nivå och motiverande samtal. Vägledning i mindfulness och medveten närvaro. Användbara verktyg i stresshantering för vardagen. Exklusivitet genom avskildhet och total fokus på dig.

Det här är jag:

Jag är en mental coach som arbetar både med den fysiska kroppen och det mentala sinnet. Jag har kandidatexamen i hälsa och idrottsvetenskap från GIH, jag är utbildad inom stresshantering på KI. Jag är ICF coach och jag har studerat ledarskap på masternivå.

Jag hjälper mina klienter att komma förbi sina mentala begränsningar. Jag hjälper dem att hitta attraktiva mål och tydliga vägar till framgång.

”Träna dig i att mentalt vara på samma plats och tid som du är fysiskt – Spår 2 från BME1”