Corporate Health Organizer

Hälsopedagog

Hälsa genererar pengar – ohälsa kostar pengar.

Hälsosatsning kan vara stegräknare, massage och frukt.

Men er framgång styrs av stressbelastning, grad av engagemang och konstruktiv feedback.

Tillsammans skapar vi en hälsostrategi som påverkar det ekonomiska resultatet positivt.

Ledningsgruppen får effektiv teamcoaching i konsten att förmedla budskap. Varje ledare får individuellt stöd i att utveckla sitt ledarskap utifrån sina personliga styrkor.

Min passion är att skapa hälsosamma, effektiva och lönsamma arbetsplatser.

Min mission är att bidra till framgång och tillväxt för företagen genom att främja välbefinnande för medarbetaren, både på och utanför arbetsplatsen.