Organisatorisk och social arbetsmiljö

Varför är det viktigt att främja en hälsosam och stödjande arbetsmiljö?

 • Förbättrat medarbetarnas engagemang: När anställda känner sig värderade, stöttade och psykologiskt trygga är det mer sannolikt att de engagerar sig i sitt arbete. Detta leder till ökad produktivitet, kreativitet och innovation.
 • Förbättrat välbefinnande för de anställda: En positiv arbetsmiljö främjar de anställdas välbefinnande genom att minska stressnivåerna, främja balansen mellan arbete och privatliv och uppmuntra en sund integration mellan arbete och privatliv. Detta leder i sin tur till högre arbetstillfredsställelse och lägre omsättning i personalstyrkan.
 • Ökat samarbete och lagarbete: När anställda känner sig psykologiskt trygga är det mer sannolikt att de samarbetar, delar idéer och arbetar effektivt tillsammans. Detta skapar en kultur av lagarbete och samarbete, vilket leder till förbättrad problemlösning och beslutsfattande.

“Workarounds can occur when workers do not feel safe enough to speak up and make suggestions to improve the system.”
― Amy C. Edmondson, The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth

En positiv organisatorisk och social arbetsmiljö bidrar till ökad produktivitet och övergripande organisatorisk framgång, samtidigt som det förbättrar medarbetarnas välbefinnande. En psykologiskt trygg arbetsmiljö hänvisar till det kollektiva mentala och känslomässiga välbefinnandet hos anställda inom en organisation. Den omfattar faktorer som arbetstillfredsställelse, balans mellan arbete och privatliv, kommunikation och arbetsplatsens övergripande kultur och klimat.

Exempel på strategier:

 • Främja öppen kommunikation:
  • Uppmuntra öppna och transparenta kommunikationskanaler i hela organisationen. Detta inkluderar regelbundna team-möten, en-till-en-incheckningar och feedback-sessioner. Lyssna aktivt på anställdas farhågor och förslag och ta itu med dem omgående.
 • Skapa utvecklingsmöjligheter:
  • Stöd anställdas professionella tillväxt genom att erbjuda utbildningsprogram, workshops och mentorskap. Detta förbättrar inte bara deras färdigheter utan visar också ditt engagemang för deras personliga utveckling och karriärutveckling.
 • Uppmärksamma och belöna prestationer:
  • Fira individuella och teamprestationer för att främja en kultur av uppskattning och erkännande. Detta kan göras genom program för erkännande av anställda, belöningar och offentliga erkännanden.
 • Strategiskt hälsoarbete:
  • Uppmuntra en hälsosam balans mellan arbete och privatliv genom att erbjuda flexibla arbetsarrangemang, främja metoder för egenvård och tillhandahålla resurser för att hantera stress. Detta hjälper medarbetarna att behålla sitt välbefinnande och förhindrar utbrändhet.
 • Utveckla ledarskapet kontinuerligt:
  • Som ledare är det avgörande att modellera de beteenden och värderingar du vill se i din organisation. Visa empati, respekt och integritet i din interaktion med anställda. Uppmuntra en kultur av inkludering och mångfald.