Hälso-ekonomi

För att hälsa ska kunna ses som en investering behöver företaget skapa långsiktiga strategier.

Hälsa är ekonomi.

People, Product, Profit. In that order. – Ken Goldstein

Hur mäts hälsa?

Att tala om ROI (avkastning på investering) när det gäller specifika hälsoinsatser är vanskligt. Hälsa är för komplext för att kunna mätas som ett enskilt nyckeltal, ex. sjuktal.

Hälsotillståndet varierar över tid. Mellan vilka tidsperioder ska mätningen göras? Har insatsen hunnit ge effekt? Var förbättringen temporär och mätningen sker försent? Eller genomfördes mätningen av ren tur precis i tid?

När är bästa tiden för en insats?

Den personliga hälsan handlar om att komma till insikt. Att se och välja att ta eget ansvar för sitt välmående.

Ändå riskerar företaget att få betala för det valet. I form av sjuknärvaro, frånvaro, sjukskrivning, rehabilitering, ersättare etc.

Hur ska ledningen veta exakt vilken tidpunkt, där medarbetaren är som mest mottaglig och påverkbar för en insats? Direkt efter en uppmuntrande föreläsning? I samband med en kick-off? Ett par månader senare, när informationen har hunnit sjunka in?

Det kostar att ignorera

Med rätt strategi, kan hälsoarbetet vara ett kraftfullt verktyg. Utan förarbete finns det stor risk att hälsosatsningarna blir en rad kostnader. Ibland utan koppling till företagets verksamhet överhuvudtaget.

Det är svårt att bevisa och mäta de enskilda hälsoinsatsernas effekt i ekonomiska nyckeltal. Därför bör hälsoarbetet luta sig mot uppfyllande av kritiska värden och noggranna bedömningar. Några exempel är:

Vad blir kostnadsbesparingarna i och med insatserna?

Vilka är de mätbara effekterna i produktiviteten?

Läs gärna mer här