Ledarskaps utveckling

Kan ett bra ledarskap vara ”uppgiftsfokuserat”? Nej. Forskning visar att ”personalinriktad” ledarskap är effektivare och lönsammare.

En ledare behöver bry sig om HR frågor för att kunna leda sina medarbetare åt det håll som gynnar organisationen.

Ledarskapsutveckling är progressiv personalpolitik.

Vad ska en utveckling i ledarskapet leda till? Ledarskapsutveckling handlar om att ledaren lär sig att kunna nyttja medarbetarens energi och kompetens på ett bättre sätt än tidigare för att förbättra företagets resultat.

Medarbetarna behöver få känna att deras jobb har en mening och de känner tillfredsställelse i sitt arbete.

Missnöjda anställda sänker sina prestationsnivåer. De drar sig tillbaka eller gör motstånd. I värsta fall börjar de motarbeta beslut och gör uppror.

Leadership and learning are indispensable to each other.

John F. Kennedy

Börja här (pdf)